Này Con Trai, dù ngoài kia có như thế nào, hãy cứ TỰ TIN, MẠNH MẼ ĐỂ SỐNG HẾT MÌNH

Này Con Trai, dù ngoài kia có như thế nào, hãy cứ TỰ TIN, MẠNH MẼ ĐỂ SỐNG HẾT MÌNH
Hãy cứ yên tâm vì đã có Ta luôn bên con.

Ps: Nhìn cái mặt ổng ko tin mình hay sao ấy.

Shopping Cart
Scroll to Top