Nếu là người Khác, Ta có muốn Yêu một người như ta lúc này không? Nếu không, ta cần phải thay đổi đ…

Nếu là người Khác, Ta có muốn Yêu một người như ta lúc này không? Nếu không, ta cần phải thay đổi để XỨNG ĐÁNG hơn…chaizo

Tôi đang Tập THAY ĐỔI MỖI NGÀY
Thay vì tôi hỏi HÔM NAY AI SẼ YÊU TÔI, Ai bên cạnh tôi. Tôi hỏi ngược lại, Làm Thế Nào để TÔI YÊU NHỮNG NGƯỜI BÊN CẠNH TÔI nhiều hơn, làm thế nào để tôi Xứng Đáng hơn….


Có 4 bình luận cho “Nếu là người Khác, Ta có muốn Yêu một người như ta lúc này không? Nếu không, ta cần phải thay đổi đ…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top