NGỦ DẬY và Nhận Được Tin Vui…

NGỦ DẬY và Nhận Được Tin Vui
ĐÃ HẾT DỊCH, có sân Khấu 3000 Người đang chờ Cương tới Quẫy…thì….ĐÃ GIÀ..
Tóc Trắng như Vôi.
Và Nhận ra
SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI

5 thoughts on “NGỦ DẬY và Nhận Được Tin Vui…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top