Người lãnh đạo, quản lý phải biết sử dụng, trọng dụng nhân tài một cách hợp lý, nếu không sẽ làm “th…

Người lãnh đạo, quản lý phải biết sử dụng, trọng dụng nhân tài một cách hợp lý, nếu không sẽ làm “thui chột” nhân tài. Theo Bác Hồ, “Lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hoá ra tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hoá ra tài nhỏ”. Lãnh đạo kém chẳng những không phát huy được nhân tài cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, mà còn làm thui chột nhân tài. Một quốc gia, một đất nước không biết sử dụng nhân tài là một khuyết điểm to, làm lãng phí một vốn quý của Quốc Gia.

Hẹn anh chị em sáng mai 8h00 ngày 12/6, chúng ta cùng bàn nhau về chủ đề NHÂN DẠNG, BỒI DƯỠNG VÀ TRỞ THÀNH NHÂN TÀI nhé a.c.
Zoom Online: Id: 555 678 6688 Pass: 6868
Link nhóm Zalo, mời a.c cùng tham gia:
https://zalo.me/g/uiahtu978

Shopping Cart
Scroll to Top