Người Vô tình Với Mình…

Người Vô tình Với Mình
Lại đòi thế giới Hữu tình với mình,
Giống như Mò kim đáy bể,
Quá khó,

Duyên Đến Bởi Duyên khởi,
Khởi phải bắt đầu từ mình,
Người học cách Yêu mình,
Giáo dục Yêu bản thân,
Cũng giống như đang vô tình gieo hạt giống giáo dục Thế giới hữu tình với mình,

Luật hấp dẫn,
Hay nhân quả,…
Hay bất cứ nhân, luật nào

Tất cả đều Dừng bước Trước Yêu thương,

Mọi mọi Hạnh yêu thương
Yêu thương bản thân là Yêu thương Khởi nguồn,

Yêu mình đi, Bạn ơi!

Thế giới vạn người,
Chân tình với 1 nhân duyên là No ấm,

Trước khi Lạc vào bất kỳ mối quan hệ nào khác,
Hãy bắt đầu Mối quan hệ Với Chính bạn,

Nhẹ nhàng và đơn giản.
Cảm ơn chia sẻ của chị Huyền Diệu Mai

Có 9 bình luận cho “Người Vô tình Với Mình…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top