Nhà phải quét dọn, trang trí mỗi ngày…

Nhà phải quét dọn, trang trí mỗi ngày
Cơ thể này cũng vậy

Vườn cây phải chăm sóc mỗi ngày
Tâm hồn này cũng vậy…Nhà phải quét dọn, trang trí mỗi ngày
Cơ thể này cũng vậy

Vườn cây phải chăm sóc mỗi ngày
Tâm hồn này cũng vậy…See more

Có 5 bình luận cho “Nhà phải quét dọn, trang trí mỗi ngày…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top