Nhà phải quét dọn, trang trí mỗi ngày…

Nhà phải quét dọn, trang trí mỗi ngày
Cơ thể này cũng vậy

Vườn cây phải chăm sóc mỗi ngày
Tâm hồn này cũng vậy…Nhà phải quét dọn, trang trí mỗi ngày
Cơ thể này cũng vậy

Vườn cây phải chăm sóc mỗi ngày
Tâm hồn này cũng vậy…See more

5 thoughts on “Nhà phải quét dọn, trang trí mỗi ngày…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top