NHÂN TỐT + DUYÊN LÀNH = QUẢ NGỌT ( = QUẢ NHƯ Ý)

🌳🌳NHÂN TỐT + DUYÊN LÀNH = QUẢ NGỌT ( = QUẢ NHƯ Ý)

🌳1. NHÂN TỐT: có được từ Thấu hiểu KHÁI NIỆM NGUỒN + Cỗ máy CÔNG ĐỨC – PHƯỚC ĐỨC+ LÀM RÕ HÌNH ẢNH TÂM TRÍ.

🌳DUYÊN LÀNH : có được từ việc tạo điều kiện cho Người hiểu KHÁI NIỆM NGUỒN CÓ LỢI+ CÓ HÌNH ẢNH TÂM TRÍ + CÔNG ĐỨC PHƯỚC ĐỨC

🌟🌟🌟2. TÂM ĐẮC:🌳🌳🌳
Chưa có Quả tốt gì đó không quan tâm => cứ GIEO DUYÊN LÀNH tạo quả tốt => sau 1 thời gian MONG MUỐN gì đó LÀM RÕ RA = đạt QUẢ NHƯ Ý!

🌟🌟🌟3. TÂM ĐẮC – NGỘ RA:🌳🌳🌳 (Triều ngộ ra.)
Trân trọng biết ơn những tri thức khai mở được nhận, được chỉ điểm từ Cao nhân!
🌳🌳🌳3.1 KHÁI NIỆM NGUỒN có lợi: ta hấp thụ = THỤ ĐẮC
🌳 🌳🌳3.2 CÔNG ĐỨC – PHƯỚC ĐỨC có được từ:
Riêng đối với CÔNG ĐỨC:

🌟
🌿chia sẻ 3 khái niệm nguồn của nguồn ( CẤU TRÚC CON NGƯỜI, CÔNG THỨC CỘI NGUỒN CUỘC SỐNG, TAM GIÁC HIỆN THỰC ) cho người ta từ Biết đến Thấu hiểu.
🌿Giúp/ Gieo duyên Nâng tầm nhận thức nội tâm của con người (chia sẻ, Coaching, Khai vấn, Tham vấn, Tư vấn, Cố vấn, Chuyên gia tư vấn và huấn luyện nội tâm…)

🐳🐳3.3 LÀM RÕ HÌNH ẢNH TÂM TRÍ:
Nếu chưa rõ => giải bằng cách NHẬN HIỆN THỰC + THẤU HIỂU NẮM VỮNG KHÁI NIỆM NGUỒN CÓ LỢI THÔNG QUA CON ĐƯỜNG THỤ ĐẮC.

🌟🌟🌟4. TÂM ĐẮC – NGỘ RA 2:
🌳Hình ảnh chưa rõ thì làm rõ hình ảnh = cách THAY ĐỔI KHÁI NIỆM
🌳Sau đó hoặc đồng thời: KÍCH HOẠT ĐIỆN TỪ DƯƠNG ( = công đức và phước đức) + tạo NHÂN TỐT
=> HÌNH ẢNH TÂM TRÍ RÕ HÌNH! 🙏🙏

🌳🌳5. Thầy dặn: Nhớ LÀM GÌ LÀM CŨNG KHỞI LÒNG BIẾT ƠN NHA! 💗💗💗

🌳🌳6. Giới thiệu lớp học = CÁI TÂM => cuộc sống tốt hơn / Chuyển Hoá! 💕💕💕

🙏🙏Trân trọng biết ơn các anh chị đã đón nhận

10h Cương Livestream chia sẻ về QUY TRÌNH BẬC THẦY SÂN KHẤU – NHÀ LÃNH ĐẠO SIÊU PHÀM .
Cả nhà cùng ủng hộ nhé
#Giautoandien #Bacthaysankhau

Shopping Cart
Scroll to Top