Nhiều người đã đi đường vòng…

Nhiều người đã đi đường vòng
Còn rủ thêm người đi cho vui
Cuộc sống là Vậy
Vui chung là không có bản thể
Vui chung là không có Tự do

Bình an là đích đến
Yêu thương là Phương Tiện
Đến cùng là mục tiêu
Phục vụ là Kim chỉ Nam
Thành công là Tất yếu

Love&Thanks chị Huyền Diệu MaiCó 7 bình luận cho “Nhiều người đã đi đường vòng…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Giỏ hàng
Lên đầu trang