Nhìn bạn bè chạy rất nhanh, kết quả hơn mình nhiều đôi khi rất sốt ruột….


🏃Nhìn bạn bè chạy rất nhanh, kết quả hơn mình nhiều đôi khi rất sốt ruột.
🚀Nhưng tôi biết mình phải chậm lại để Tỉnh Thức hơn, để đi đúng đường, Không còn phải đi Vòng Quanh mới đi NHANH được.

Tôi tự nhắc mình mỗi ngày:
Này người đang đi vòng quanh

Hãy dừng lại

Anh đi như thế để làm gì ?

Tôi không thể không đi

Và vì tôi không biết đi đâu

Nên tôi đi vòng quanh.

Này người đang đi vòng quanh

Anh hãy chấm dứt việc đi quanh.

Nhưng nếu tôi chấm dứt việc đi

Thì tôi cũng chấm dứt tôi.

Này người đang đi vòng quanh

Anh không phải là sự đi quanh

Anh có thể đi

Nhưng không cần đi quanh.

Tôi có thể đi đâu ?

Anh hãy đi tìm anh

Anh hãy đi tìm người thương.

🧘Mỗi ngày dành ít nhất 1 tiếng đi vào bên trong, để không còn đi vòng quanh nữa.
Yêu thương và Biết Ơn tôi, tôi An Vui, Tôi Tỉnh Thức, Tôi Bình An, Tôi Hạnh Phúc.

🎯Mời anh chị em quan tâm đến Siêu Thuyết Trình thì cùng xem chi tiết khóa HUẤN LUYỆN tại đây nhé.
https://sieuthuyettrinh.levancuong.com/pre-training/

Có 6 bình luận cho “Nhìn bạn bè chạy rất nhanh, kết quả hơn mình nhiều đôi khi rất sốt ruột….”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top