Nhìn Cây Sửa Đất Nhìn Con Sửa Mình Để Tốt Lên Mỗi Ngày I Lê Văn CươngNhìn Cây Sửa Đất Nhìn Con Sửa Mình Để Tốt Lên Mỗi Ngày I Lê Văn Cương
GỞI CẢ NHÀ FILE GHI ÂM LỚP: “THẤU HIỂU NỘI TÂM – KIẾN TẠO AN VUI” K.18 TỪ NGÀY 19.10 ĐẾN 08.11.2022

🍀BUỔI 1: (NGÀY 19.10)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b1
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b1

🍀BUỔI 2: (NGÀY 20.10)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b2
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b2

🍀BUỔI 3: (NGÀY 21.10)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b3
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b3

🍀BUỔI 4: (NGÀY 22.10)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b4
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b4

🍀BUỔI 5: (NGÀY 23.10)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b5
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b5

🍀BUỔI 6: (NGÀY 24.10)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b6
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b6

🍀BUỔI 7: (NGÀY 25.10)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b7
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b7

🍀BUỔI 8: (NGÀY 26.10)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b8
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b8

🍀BUỔI 9: (NGÀY 27.10)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b9
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b9

🍀BUỔI 10: (NGÀY 28.10)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b10
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b10

🍀BUỔI 11: (NGÀY 29.10)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b11
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b11

🍀BUỔI 12: (NGÀY 30.10)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b12
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b12

🍀BUỔI 13: (NGÀY 31.10)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b13
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b13

🍀BUỔI 14: (NGÀY 01.11)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b14
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b14

🍀BUỔI 15: (NGÀY 02.11)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b15
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b15

🍀BUỔI 16: (NGÀY 03.11)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b16
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b16

🍀BUỔI 17: (NGÀY 04.11)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b17
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b17

🍀BUỔI 18: (NGÀY 05.11)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b18
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b18

🍀BUỔI 19: (NGÀY 06.11)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b19
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b19

🍀BUỔI 20: (NGÀY 07.11)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b20
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b20

🍀BUỔI 21: (NGÀY 08.11)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/thnt_k18b21
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k18b21

TÀI LIỆU NỘI BỘ, VUI LÒNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN!
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!

Shopping Cart
Scroll to Top