PHÉP DÙNG NGƯỜI!!!…

PHÉP DÙNG NGƯỜI!!!…

“Phép dùng người của bậc minh chủ cũng giống như cách pha gỗ của người thợ mộc. Thẳng làm càng xe, cong làm bánh xe, dài làm rường cột, ngắn làm vòm, mỗi loại đều có công dụng riêng.
Phép dùng người của bậc minh chủ cũng vậy”.
Muốn trở thành một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa thì phải hiểu được những tính cách và đặc trưng riêng của cấp dưới mới có thể quản lý tốt được.

Người có đức không quá coi trọng tiền bạc, không thể dùng lợi ích vật chất để mê hoặc họ – có thể để họ quản lý tài chính.

Người dũng cảm không sợ khó khăn, gian khổ cũng không đánh gục được họ – có thể để họ giải quyết những công việc cấp bách.

Người ngu ngốc, dễ bị lừa phỉnh – không thể làm công việc đàm phán hay nhận xét, đánh giá.

Người bất trung, dễ dao động – không nên để họ biết về cơ hội kinh

doanh.

Người ham muốn tiền tài, dễ bị dụ dỗ, mê hoặc – không nên để phụ trách quản lý tài chính.

Người nặng về tình cảm, dễ thay đổi ý kiến – không nên để họ phụ trách công việc phải ra quyết sách.

Vì vậy nhà lãnh đạo phải hiểu được tính những tính cách và đặc trưng riêng của từng nhân viên để có thể “thu phục” và giúp họ phát triển mạnh được năng lực của từng người.

Chuẩn bị cho chương trình 100 ngày – 100H Zoom Online ĐỒNG HÀNH CHUYỂN HOÁ cùng sự TRƯỞNG THÀNH ĐẾN TẬN CÙNG 100 lãnh đạo. A.c.e mong muốn đồng hành cùng Cương ? Inbox Cương nhé.
Từ 5h đến 6h sáng mỗi ngày, bắt đầu từ 2/1/2023.

Có 9 bình luận cho “PHÉP DÙNG NGƯỜI!!!…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top