Sài Gòn nay chỉ còn “Mấy Đứa” này vẫn được Lang Thang, nhưng trông chúng cô đơn quá…

Sài Gòn nay chỉ còn “Mấy Đứa” này vẫn được Lang Thang, nhưng trông chúng cô đơn quá
Sáng nay Tôi cũng không còn nghe Tiếng Xe.
Hôm nay chính thức.
SÀI GÒN TỔNG TIẾN CÔNG, Fighting, Chaizo

Có 3 bình luận cho “Sài Gòn nay chỉ còn “Mấy Đứa” này vẫn được Lang Thang, nhưng trông chúng cô đơn quá…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top