Sài Gòn nay chỉ còn “Mấy Đứa” này vẫn được Lang Thang, nhưng trông chúng cô đơn quá…

Sài Gòn nay chỉ còn “Mấy Đứa” này vẫn được Lang Thang, nhưng trông chúng cô đơn quá
Sáng nay Tôi cũng không còn nghe Tiếng Xe.
Hôm nay chính thức.
SÀI GÒN TỔNG TIẾN CÔNG, Fighting, Chaizo

3 thoughts on “Sài Gòn nay chỉ còn “Mấy Đứa” này vẫn được Lang Thang, nhưng trông chúng cô đơn quá…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top