Chuyển hiện thực Bậc Thầy Sân Khấu Sau 3 ngày Offline sẽ tiếp tục 24 ngày Online

Chuyển hiện thực Bậc Thầy Sân Khấu: Sau 3 ngày Offline CHUYỂN HIỆN THỰC về Bậc Thầy Sân Khấu, sẽ tiếp tục 24 ngày Chuyển Hiện Thực Online. Và đồng hành trọn đời cùng CLB NHÀ QUẢNG BÁ BẬC THẦY.

Cương ở đây, sẵn sàng đồng hành, chuyển hiện thực. Trân trọng biết ơn a.c.e đã cho phép Cương cơ hội được Phụng Sự và Phục Vụ.

Hẹn gặp a.c.e
HÀ NỘI: Ngày 27,28,29/4
Sài Gòn: Ngày 13,14,15/5

Yêu thương.
#Nguoichuyenhienthuc #Bacthaysankhau
#Thuatquangba #Giautoandien #MrEnergy

Tìm hiểu thêm về chương trình Đào Tạo Bậc Thầy Sân Khấu

Shopping Cart
Scroll to Top