SỰ HỌC là để QUAY VỀ VỚI CHÍNH MÌNH để tự KHAI MỞ CHÍNH MÌNH

SỰ HỌC là để QUAY VỀ VỚI CHÍNH MÌNH để tự KHAI MỞ CHÍNH MÌNH
Chứ không phải đi học để TÌM KIẾM KIẾN THỨC, vì Kiến Thức Hữu Hạn.
Khai Mở Trí Tuệ

Học đi học lại, học từ chính mình…SỰ HỌC là để QUAY VỀ VỚI CHÍNH MÌNH để tự KHAI MỞ CHÍNH MÌNH
Chứ không phải đi học để TÌM KIẾM KIẾN THỨC, vì Kiến Thức Hữu Hạn.
Khai Mở Trí Tuệ

Học đi học lại, học từ chính mình…See more

Có 23 bình luận cho “SỰ HỌC là để QUAY VỀ VỚI CHÍNH MÌNH để tự KHAI MỞ CHÍNH MÌNH”

  1. Hi mà có học mới có cái để sửa em ơi- Kiến thức là phải luôn cập nhật – phải có dữ liệu mới biết mình có năng lực trí tuệ để mà khai trí hay không

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top