Sự sợ hãi làm chúng ta tập trung vào quá khứ và lo lắng về tương lai. Nếu chúng ta có thể thừa nhận …

Sự sợ hãi làm chúng ta tập trung vào quá khứ và lo lắng về tương lai. Nếu chúng ta có thể thừa nhận sự hiện diện của nó, chúng ta có thể nhận ra rằng ngay bây giờ chúng ta vẫn ổn. Ngay bây giờ, hôm nay, chúng ta vẫn còn sống, và cơ thể chúng ta đang làm những việc kỳ diệu. Mắt của chúng ta vẫn có thể nhìn thấy bầu trời tuyệt đẹp. Tai của chúng ta vẫn có thể nghe tiếng nói của những người thân yêu.

– Thích Nhất Hạnh –

Có 5 bình luận cho “Sự sợ hãi làm chúng ta tập trung vào quá khứ và lo lắng về tương lai. Nếu chúng ta có thể thừa nhận …”

  1. Đặng Hữu Đại

    Sự sợ hãi làm chúng ta tập trung vào hiện tại. Ví dụ như gặp con rắn tập trung vào việc chạy trốn. Cái em nói là sự lo lắng

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top