Tản Mạn Cùng Người TRUYỀN NGHỀ CHIA SẺ Bài tập gửi Coach: Trả lời 3 câu hỏi: 1. NHỮNG ĐIỀU CƯƠNG ĐANG CÓ TRONG NGHỀ TRUYỀN NGHỀ CHIA SẺ 2. TRỞ NGẠI CỦA CƯƠNG KHI LÀM NGHỀ TRUYỀN NGHỀ CHIA SẺ LÀ GÌ? 3.


Tản Mạn Cùng Người TRUYỀN NGHỀ CHIA SẺ
Bài tập gửi Coach:
Trả lời 3 câu hỏi:
1. NHỮNG ĐIỀU CƯƠNG ĐANG CÓ TRONG NGHỀ TRUYỀN NGHỀ CHIA SẺ
2. TRỞ NGẠI CỦA CƯƠNG KHI LÀM NGHỀ TRUYỀN NGHỀ CHIA SẺ LÀ GÌ?
3. MONG MUỐN CỦA CƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢI PHÓNG TRAINER LÀ GÌ?

Yeah Yeah !!!!
Anh em học được gì từ 3 câu hỏi và Video của Cương comment giao lưu nhé.

Shopping Cart
Scroll to Top