Tháng 8 – tháng của năng lượng – kết nối Hôm nay là một ngày thật sự đặc biệt khi tới tham dự buổi

Tháng 8 – tháng của năng lượng – kết nối ❤️ Hôm nay là một ngày thật sự đặc biệt khi tới tham dự buổi Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐧 của thầy Lê Văn Cương và có cơ duyên biết đến cộng đồng WLIN POWER với những Nữ Lãnh Đạo Truyền Cảm Hứng. Thật sự là một buổi vừa học được những điều tuyệt vời : 𝐭𝐡𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧, 𝐠𝐚̆́𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ và còn được kết nối với cực nhiều chị em vừa giỏi, vừa có tư duy và tầm nhìn. Trân trọng và biết ơn người thầy tâm huyết đã cho em cùng Bin Thảo, Khánh My có cơ hội mở mang thế giới quan và kết nối với một Cộng Đồng Nữ Doanh Nhân tuyệt vời. Biết ơn chị Trang Nguyễn với năng lượng ngút ngàn đã tổ chức ra buổi BUSINESS LUNCH ngày hôm nay để em được biết đến tổ chức WLIN. Nhất định chúng em sẽ lấy chị Trang làm hình mẫu để hướng tới trong tương lai. Mong có cơ hội gặp mọi người nhiều hơn ❤️

Shopping Cart
Scroll to Top