Thằng cháu nhà tôi Siêu Nhân Tài nhà Mẹ Thanh Thân Thu và Bố Phuoc Nghiem gửi thông điệp, động lực


Thằng cháu nhà tôi Siêu Nhân Tài nhà Mẹ Thanh Thân Thu và Bố Phuoc Nghiem gửi thông điệp, động lực cho chú nó chinh phục 100km.
Tạm dịch:
Không bay được thì hãy Chạy
Không chạy được thì hãy đi bộ
Không đi bộ được thì hãy bò
Không bò được thì hãy lăn.
Kiểu gì cũng phải về đích thật xinh tươi.

Và từ sáng tới giờ trời Sapa mưa như mở hội.
Chuyến này thử thách thật sự.
100km giờ có vẽ thử thách hơn cả LẤY VỢ rất nhiều lần.

Chắc phải thêm câu….không lăn được thì Bơi.
Tui muốn chinh phục 100k trong Tươi Xinh.
[fb_vid mute=1 id=”1037410736944126″]

Có 7 bình luận cho “Thằng cháu nhà tôi Siêu Nhân Tài nhà Mẹ Thanh Thân Thu và Bố Phuoc Nghiem gửi thông điệp, động lực”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top