THÀNH TÍN thắng thiên hạ…

THÀNH TÍN thắng thiên hạ
THỦ TÍN đắc nhân tâm
TÂM TÍN TUỆ TẦM TÀITHÀNH TÍN thắng thiên hạ
THỦ TÍN đắc nhân tâm
TÂM TÍN TUỆ TẦM TÀI

Có 1 bình luận cho “THÀNH TÍN thắng thiên hạ…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Giỏ hàng
Lên đầu trang