THÀNH TÍN thắng thiên hạ…

THÀNH TÍN thắng thiên hạ
THỦ TÍN đắc nhân tâm
TÂM TÍN TUỆ TẦM TÀITHÀNH TÍN thắng thiên hạ
THỦ TÍN đắc nhân tâm
TÂM TÍN TUỆ TẦM TÀI

1 thought on “THÀNH TÍN thắng thiên hạ…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top