Thật may mắn được MINH SƯ DẪN DẮT, sáng nay bài học về TOẠ THÍ là đỉnh cao của bố thí….

Thật may mắn được MINH SƯ DẪN DẮT, sáng nay bài học về TOẠ THÍ là đỉnh cao của bố thí.

Toạ thí nghĩa là nhường vị trí ngồi cho người khác nhưng nghĩa đen của nó là chuyển hiện thực mà mình đang có cho người khác

– Khi chưa có tiền, bỏ ra sự cần mẫn thì tiền sẽ đến người ta gọi là THIÊN ĐẠO CẦN MẪN
– Khi đã có tiền, bỏ ra tiền thì người sẽ đến người ta gọi là TÀI TAN NHÂN TỤ
– Khi đã có người, bỏ ra tình yêu thương thì sự nghiệp sẽ đến người ta gọi là BÁC ÁI LÃNH CHÚNG SINH
– Khi đã có sự nghiệp, bỏ ra trí tuệ thì sự vui mừng sẽ đến người ta gọi là ĐỨC HÀNH THIÊN HẠ

🌹 Tiền ở đây bản chất k phải tiền mà chính là con người. Con người chính là vốn của chúng ta.

🌹 Muốn truyền ra được cho người khác bản thân cần bỏ ra trí tuệ để tổng kết lại:
QUY LUẬT
NGUYÊN LÝ
CHÌA KHOÁ
CÔNG THỨC
PHƯƠNG PHÁP
NGUYÊN TẮC
CÔNG CỤ PHƯƠNG TIỆN
QUAN NIỆM CHUẨN
TÂM THÁI ĐÚNG
NĂNG LỰC PHÙ HỢP
KHÁI NIỆM NGUỒN CÓ LỢI
HỆ QUY CHIẾU
NGHI THỨC NGHI LỄ
MẬT MÃ
MÔI TRƯỜNG

Ngày 1 sáng hơn về ĐÍCH ĐẾN CUỘC ĐỜI, làm siêng làm rõ và hành động mạnh mẽ mỗi ngày, ĐẮM CHÌM và HIỆN THỰC nó.
Trân trọng biết ơn các bạn ĐỒNG MÔN, ĐỒNG NGÔN đang cùng truy rèn mỗi ngày. Chaizo

👉Cần mẫn cần mẫn cần mẫn chia sẻ chia sẻ chia sẻ lan toả lan toả lan toả > coi con người là vốn > yêu thương > tổng kết lại …………..Ngày nào đó ko xa giáo dục Việt Nam sẽ xuất khẩu ra toàn cầu 🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️
#ThauHieuNoiTam #KienTaoAnVui
#GiauToanDien #LamChuCuocDoi

Có 7 bình luận cho “Thật may mắn được MINH SƯ DẪN DẮT, sáng nay bài học về TOẠ THÍ là đỉnh cao của bố thí….”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top