Thấy Anh em Thức đến 2-3h Sáng làm việc…

Thấy Anh em Thức đến 2-3h Sáng làm việc
Tưởng hay, cứ Khoe
Không dám Khuyên gì
Vì Ngày Xưa tui cũng NGU như thế
…Thấy Anh em Thức đến 2-3h Sáng làm việc
Tưởng hay, cứ Khoe
Không dám Khuyên gì
Vì Ngày Xưa tui cũng NGU như thế
…See more

31 thoughts on “Thấy Anh em Thức đến 2-3h Sáng làm việc…”

  1. Chuẩn luôn anh
    . Em đã từng .Nên hiểu điều này. Giờ bù lại dành thời gian cho bản thân và yêu bản thân hơn

  2. Ngày trước theo dõi anh, em cũng từng có ý muốn khuyên vì thức khuya, dậy sớm hại thân lắm. Mà thôiiii 😆

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top