Thông điệp trong Bộ Film này hay quá,…

Thông điệp trong Bộ Film này hay quá,
Luôn văng vẳng bên tai Bài Giảng của Thầy Phạm Thành Long và Hình Ảnh của Thầy chinh phục các thử thách. Cảm ơn Thầy vì tất cả.

Giới hạn không phải là 42km, không phải 100km Việt Nam Moutain Marathon hay 3 Môn Phối Hợp Iron Man ( Việt Nam là 1,9km Bơi, 90Km đạp xe và 21Km chạy bộ)
Giới hạn Duy nhất nằm ở Tư Duy, Khả năng Vượt Ngưỡng, Niềm Tin, Sự Kỷ Luật vad Ý CHÍ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG.
Fighting

Có 1 bình luận cho “Thông điệp trong Bộ Film này hay quá,…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top