Thứ còn lại đằng sau THỜI GIAN và GIÁ NHƯ là TIẾC NUỐI

Thứ còn lại đằng sau THỜI GIAN và GIÁ NHƯ là TIẾC NUỐI
Hãy TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN những gì ta đang có
Bao Dung và Yêu Thương nhé bạn tui.Thứ còn lại đằng sau THỜI GIAN và GIÁ NHƯ là TIẾC NUỐI
Hãy TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN những gì ta đang có
Bao Dung và Yêu Thương nhé bạn tui.

Shopping Cart
Scroll to Top