Tổng hợp các tài liệu và công cụ hữu ích cho ai Content Marketing

Giới thiệu các trang website online hữu ích dành cho các đồng – tạo content marketing nhất định phải biết khi làm sáng tạo nội dung.

1. CÔNG CỤ ONLINE HỖ TRỢ THIẾT KẾ ẢNH/ BANNER VÀ LÀM VIDEO CƠ BẢN:

Banner, poster, icon miễn phí:

 • https://www.subpng.com/
 • https://www.freepik.com/ 
 • https://mocah.org/

Thiết kế ảnh/banner:

 • https://www.canva.com/
 • https://www.fotojet.com/
 • http://bannersnack.com/
 • https://www.designbold.com/

Tạo clip, video dạng Animation:

 • https://www.powtoon.com/
 • https://www.animaker.com/
 • https://www.moovly.com/
 • https://www.wevideo.com/

Cắt, ghép video online:

 • https://online-video-cutter.com/vi/

Website giúp “sơ chế” (loại bỏ code và html tag không mong muốn khỏi các nội dung copy

 • https://html-cleaner.com/

2. TÀI LIỆU ONLINE HỖ TRỢ ĐỊNH HƯỚNG CONTENT

8 website cập nhật xu hướng content marketing

 • HubSpot: https://blog.hubspot.com/
 • Contently: https://contently.com/
 • Kapost: https://kapost.com/b/
 • Content Marketing Institute: https://contentmarketinginstitute.com/
 • Moz: https://moz.com/blog
 • Search Engine Land: https://searchengineland.com/
 • MarketingProfs: https://www.marketingprofs.com/
 • Copyblogger: https://copyblogger.com/

Phân tích các chiến dịch truyền thông mạng xã hội.

 • https://buzzmetrics.com/
 • https://www.brandsvietnam.com/campaign/

3. CÔNG CỤ ONLINE HỖ TRỢ QUẢN LÝ NỘI DUNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI:

Tạo Canvas Online quản lý định hướng nội dung:

 • https://canvanizer.com/

Website hỗ trợ quản lý content tập trung nhiều mạng xã hội

 • https://buffer.com/
 • https://hootsuite.com/
 • https://socialbooster.me/
Shopping Cart
Scroll to Top