Trái tim rộng lớn bao nhiêu…

Trái tim rộng lớn bao nhiêu
Vũ đài rộng lớn bấy nhiêu.

Trân trọng biết ơn tất cả Nhân Tốt, Duyên Lành và Quả Ngọt.Shopping Cart
Scroll to Top