Trân trọng biết ơn vì đã cho phép Cương được cùng trưởng thành với anh chị em.

Trân trọng biết ơn vì đã cho phép Cương được cùng trưởng thành với anh chị em.
Kết thúc K9 Yêu Thương.

Mọi vấn đề trong cuộc sống dùng thành công để giải quyết
Mọi vấn đề của thành công dùng trưởng thành để giải quyết
Mọi vấn đề của trưởng thành dùng học tập để giải quyết
Mọi vấn đề của học tập bản thân tự giải quyết.

Ai giải quyết đc vấn đề học tập thì người đó sẽ thành công.

Chuẩn bị về Sài Gòn và lên núi tiếp.

Có 41 bình luận cho “Trân trọng biết ơn vì đã cho phép Cương được cùng trưởng thành với anh chị em.”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Giỏ hàng
Lên đầu trang