TRÊN CẢ LÝ THUYẾT là Học Tới Đây phải LÀM MAU và ĐÀO SÂU ngay tới đó….

TRÊN CẢ LÝ THUYẾT là Học Tới Đây phải LÀM MAU và ĐÀO SÂU ngay tới đó.
Đúng Đều Đủ Đạt
“Tôi tự hào vì những gì chúng tôi KHÔNG LÀM, cũng như Tự Hào về những gì chúng tôi ĐÃ LÀM.
Chúng ta không có Cơ Hội làm được quá nhiều điều và mỗi thứ chúng ta làm đều phải THẬT SỰ TUYỆT VỜI.
Đôi khi cuộc đời ném gạch vào bạn, đừng mất niềm tin.
Cảm ơn Steve Jobs

5 thoughts on “TRÊN CẢ LÝ THUYẾT là Học Tới Đây phải LÀM MAU và ĐÀO SÂU ngay tới đó….”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top