TRÍ TUỆ, KHÔN NGOAN, THÔNG THÁI, UYÊN BÁC

🌺 TRÍ TUỆ, KHÔN NGOAN, THÔNG THÁI, UYÊN BÁC

🍃Tất cả đi từ con người, dù cuộc đời có thử thách thế nào đi nữa thì “ Nhân chi sơ, tính bổn thiện … “, ha … Sáng nay lại là những thuật ngữ, ngỡ như quen, mà lại hơi là lạ … he he he … Đó là trí tuệ, khôn ngoan, uyên bác, thông thái. Trong đó, khôn ngoan, uyên bác, thông thái là do đời đánh giá, còn trí tuệ là bản thân tự nhận định, không cần minh chứng bên ngoài.

🎈Thứ nhất, người trí tuệ là người có thể nâng nhận thức lên bậc 3 và bậc 4 khi đứng trên vấn nạn phát sinh trong cuộc sống.

🎈Thứ hai, người khôn ngoan là người có thể ứng dụng các tầng nhận thức nội tâm phù hợp với xã hội, với con người, với sự vật, sự việc, hiện tượng … một cách linh hoạt trong từng bối cảnh cụ thể.

🎈Thứ ba, người nào đó mang nhận thức nội tâm đứng trên vấn nạn của chính cuộc đời họ, họ có thể hướng dẫn người khác nâng cao nhận thức nội tâm để vượt thoát vấn nạn, thì đó là người thông thái.

🎈Thứ tư, người có thể trả lời các câu hỏi, có hiểu biết nhiều thì đó là người Uyên bác, cả về kiến thức vũ trụ quan, nhân sinh quan, thế giới quan …

🌼 Tôi là hạt cát phù du
Học hoài, học mãi vẫn mù mờ thôi
TRÍ TUỆ tôi quyết vun bồi
KHÔN NGOAN, linh hoạt, gì rồi cũng xong
Hướng dẫn người đạt ước mong
Bảo là “ THÔNG THÁI “ cũng không quá lời
Kiến thức UYÊN BÁC gọi mời
Vũ trụ, thế giới … khắp nơi sáng lòng …

💕 Yêu thương và Trân trọng biết ơn chị Lê Dương Thể Hạnh đã hệ thống và chia sẻ lại tri thức từ Minh Sư quá hay.

Chúc nhà mình ngày mới ấm áp trái tim.

Có 4 bình luận cho “TRÍ TUỆ, KHÔN NGOAN, THÔNG THÁI, UYÊN BÁC”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top