Triết Lý Giáo Dục Tận Gốc – Khái Niệm Nguồn – Thấu Hiểu Nội TâmTriết Lý Giáo Dục Tận Gốc – Khái Niệm Nguồn – Thấu Hiểu Nội Tâm

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TẬN GỐC:
* Thông tin hóa: nhằm nâng tầm nhận thức nội tâm cho con người, định hướng con người trở thành người tận cùng sự trưởng thành cuả con người ( giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất, giàu vật chất )
* Năng lượng: Là giáo dục mang đến cho con người nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn, bao dung, an vui.
* Vật chất: Là giáo dục giúp cho con người có cuộc sống đơn giản, vui vẻ, tin tưởng và nhẹ nhàng.

Shopping Cart
Scroll to Top