Trời không sinh người vô dụng, đất không mọc cỏ vô danh

😎Trời không sinh người vô dụng, đất không mọc cỏ vô danh

🏝️Thước gỗ ngắn nhưng có thể đo nghìn trượng, thiện ha chẳng có chuyện gì khó, chỉ sợ người không có lòng.

😭Trời không mưa cả tháng, người không nghèo cả đời. Trời không sinh người vô dụng, đất không mọc cỏ vô danh

🤪Người không có chí, bị núi đè đầu, người có chí còn dời được cả núi. Thấy kẻ mạnh không sợ hãi, gặp kẻ yếu không bắt nạt.

😎Trăng khuyết ánh trăng vẫn không đổi, tên gãy độ cứng vẫn y nguyên. Nước sâu khó nhìn thấy được đáy, hổ chết uy phong chẳng mất chút nào.

🔥Đời người không gì không thể vượt qua. Chỉ là người ta muốn hay không mà thôi.

😍Phàm là con người sinh ra, ắt có chổ dụng. Đã là con người thì là NHÂN TÀI. Chỉ là khi nào gặp được cơ hội, gặp được minh sư dẫn dắt mà thôi. Quan trọng là CỜ ĐẾN TAY PHẢI PHẤT.

😘Trường Giang không chê dòng chảy nhỏ, Thái Sơn không chọn đất lựa đá.

😀Dù chuyện gì đến hãy cứ Ngẩng cao đầu, mỉm cười, xin chào và tiếp tục bước đi….thiên hạ luôn có chổ cho ta. TÂM TA Ở ĐÂU, SỰ NGHIỆP TA Ở ĐÓ.

#Nguoichuyenhienthuc #MentorTrainer


Có 21 bình luận cho “Trời không sinh người vô dụng, đất không mọc cỏ vô danh”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top