Ước Gì dạy xong có Sẵn Cơm Ăn,…

Ước Gì dạy xong có Sẵn Cơm Ăn,
Chứ cứ phải vào bếp thế này, nhiều khi cũng thấy ko có Thời Gian Nghĩ Ngơi.
1h30 lại tiếp tục…kaka

9 thoughts on “Ước Gì dạy xong có Sẵn Cơm Ăn,…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top