Vòng Loại Én Vàng 2021…

Vòng Loại Én Vàng 2021
Năm nay dấn thân Sô Biz…
Tham gia thi Én Vàng 2021.
Hi vọng qua được vòng gửi xe.

Làm clip xong vừa kịp hết giờ.
Đủ duyên thì vẫn còn cơ hội. Yeah yeah.
#Stageamastery #InspirationFromAnyWhere


Có 19 bình luận cho “Vòng Loại Én Vàng 2021…”

  1. Nguyễn Bình Hoàng

    ❤️
    Try your best !!!
    I love your voice and follow your fanpage every time. Thank you for your advice to me ❤️ !!!
    Go ahead pro, Good luck anytime !

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top