Xin giới thiệu cả nhà người iu Cương ạ…

Xin giới thiệu cả nhà người iu Cương ạ…
Cương Chuẩn bị cùng người iu tổ chức chương trình TRAINER MASTERY K09
“Thu Hút, Ảnh Hưởng, Trao Giá Trị, Truyền Cảm Hứng”
Tại Ba Vì Resort, Hà Nội.
Ngày 20,21,22/12

Mời a c cùng tham gia Hưởng Thuu Học Tập và Du Lịch cuối năm cùng Cương ạ.Có 17 bình luận cho “Xin giới thiệu cả nhà người iu Cương ạ…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top