Xong bài tập ngày 1 của chương trình LẬP TRÌNH VẬN MỆNH…


Xong bài tập ngày 1 của chương trình LẬP TRÌNH VẬN MỆNH
Lần 3 đi học cảm thấy thật thấu suốt và tỉnh thức.
Trân trọng biết ơn người thầy lớn đầy yêu thương và ấm áp Phạm Thành Long vì tất cả.
Biết ơn Thầy đã luôn bao dung và ủng hộ, đồng hành, dẫn dắt em.
Yêu Thầy và anh chị em Eagle Club lắm.

Ngày 26/5 Cương tổ chức chương trình 1 ngày Từ 8h đến 20h tại Thành Vinh, sẽ chia sẻ lại vài BÀI HỌC, TÂM ĐẮC,NGỘ RA Trong 5 ngày đêm học LẬP TRÌNH VẬN MỆNH cho hơn 100 anh chị chủ doanh nghiệp, Boss và Leader với chủ đề:
THẤU HIỂU ĐỂ CHUYỂN HOÁ TẬN GỐC
Cương sẽ.
Liên hệ a Hoàng Xuân Định và Nguyễn Thị Hà Thương để book vé ạ.

Shopping Cart
Scroll to Top