XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG…….


XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG….
Nếu nói Yêu thương là một trong những hiện thực mà mình muốn có, vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải có cái Biết – Tin – Hiểu về yêu thương.
ĐỊNH NGHĨA YÊU THƯƠNG

🌹Thông tin hoá yêu thương: là mang đến trạng thái đủ đầy về nhu cầu cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu kết giao mối quan hệ xã hội, nhu cầu quý trọng, nhu cầu được thể hiện chính mình

🌹Năng lượng hoá yêu thương: là một trạng thái mong muốn kết nối, gắn bó mãi mãi, sở hữu của nội tâm đối với chủ thể được yêu thương

🌹Vật chất hoá yêu thương: tôn trọng, chia sẻ, liêm chính, bao dung

Rõ ràng là sức mạnh ^^ khi bản thân biết cách yêu thương chính mình thì cũng sẽ biết cách yêu thương những người xung quanh. Còn nếu ngay cả bản thân mình còn không biết trân quý và yêu mình thì sao biết cách yêu thương người khác. Đây là một bài học mà em vô cùng tâm đắc và ứng dụng để chuyển hoá cuộc sống trong thời gian qua.

Thực sự Cương nhận ra trước kia Cương chưa biết trân quý chính mình nên người khác cũng ko trân quý mình.
YÊU MÌNH ĐỦ, TA CÓ CẢ THẾ GIỚI

Shopping Cart
Scroll to Top