Xuống Tóc – cạo trọc cảm giác như thế nào?Các chương trình Cương tập trung làm Public
🔥 Chương trình Free và giá dưới 1.980
1. Be The Change Be The Leader – 3h Free (Thay đổi tư duy hành động)
2.Building TEAMPOWER – 2 ngày (Xây dựng đội nhóm Gắn Kết)
3. Public Speaking – 1 buổi or 1 ngày (Làm chủ nghệ thuật nói trước đám đông)

🔥 Level 1: 4980 – 6.980
1. Public Speaking Mastery (Làm chủ nghệ thuật nói trước đám đông – 2 Ngày chuyên sâu)
2. Master Your Life ( Làm chủ nội tâm, làm chủ cuộc đời)- 2 Ngày
3. The Mindful Leader ( Lãnh Đạo Thức Tỉnh và Thấu Hiểu)

🔥Level 2 từ 9.980 – 13.980
1. Inspiring Leader ( 3 ngày – Lãnh Đạo Truyền Cảm Hứng)
2. Championship Team Camp (Trại Đội Nhóm Vô Địch – 3 Ngày)

🔥Level 3
Trainer Mastery – Chinh Phục và Làm Chủ nghề Trainer – Kiến Tạo Di Sản Cuộc Đời – 4 Ngày
24.980 – 29.980

🔥Level 4
DIAMOND TRAINER CLUB
(Đồng hành 1 năm và tham gia tất cả các chương trình Cương tổ chức)
99.980k

Bên cạnh các chương trình Inhouse Cương vẫn tiếp tục cải tiến và phát triển.
Từ 50tr đến 80tr/ ngày theo các chủ đề.

#PublicSpeaker #MentorTrainer

Shopping Cart
Scroll to Top