𝐆𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̃ – đ𝐚𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 𝐓𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐪𝐮𝐚… Một lời biết

𝐆𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̃ – đ𝐚𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 𝐓𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐪𝐮𝐚… Một lời biết ơn chân thành…

𝐆𝐮̛̉𝐢 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̃ 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐱𝐚 𝐓𝐨̂𝐢… Một lời xin lỗi từ tâm…

Mong rằng chúng ta sẽ cho nhau thêm cơ hội, và nụ cười sẽ xoá đi tất cả.

Trân trọng và biết ơn!

Hà Nội 30.07.2021


[fb_vid mute=1 id=”731398774788356″]

Shopping Cart
Scroll to Top