Nhà Lãnh Đạo Là Nhà Đào Tạo

Bạn đang là một nhà lãnh đạo giỏi hay bạn đang có mục tiêu trở thành một nhà lãnh đạo giỏi trong tương lai? Cho dù bạn đang ở vị trí nào đi nữa, thì việc phải trở thành một nhà lãnh đạo TRUYỀN CẢM HỨNG, với khả năng tạo nên sức ảnh hưởng và sự khác biệt là điều mà chắc chắn bạn phải cần ‘trang bị’ cho mình. Và để có được điều đó, bạn cần một công cụ, đó chính là bạn phải GIỎI ĐÀO TẠO.

Để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi thật sự, bạn nhất định phải trở thành một nhà đào tạo giỏi. Vì sao?

Đó là vì lãnh đạo vốn dĩ không phải đơn thuần là một chức vụ mà nó bao hàm cả khả năng gây được sự ảnh hưởng, phát triển bản thân, giúp cấp dưới và các cộng sự kế thừa và cùng phát triển.

Tiến độ học
Chưa Tham Gia
Giá khóa học
2.668.000 VNĐ
Vào Học

Nội dung Khóa Học

Hiển Thị Tất Cả
Shopping Cart
Scroll to Top