Tổng hợp các tài liệu và công cụ hữu ích cho ai Content Marketing

Giới thiệu các trang website online hữu ích dành cho các đồng – tạo content marketing nhất định phải biết khi làm sáng tạo nội dung. 1. CÔNG CỤ ONLINE HỖ TRỢ THIẾT KẾ ẢNH/ BANNER VÀ LÀM VIDEO CƠ BẢN: Banner, poster, icon miễn phí: https://www.subpng.com/ https://www.freepik.com/  https://mocah.org/ Thiết kế ảnh/banner: https://www.canva.com/ https://www.fotojet.com/ http://bannersnack.com/ […]

Tổng hợp các tài liệu và công cụ hữu ích cho ai Content Marketing Đọc tiếp »