1. Mình không hỏi + Người không nói = khoảng cách….

1. Mình không hỏi + Người không nói = khoảng cách.
2. Mình hỏi rồi + Người không trả lời = rời xa.
3. Mình hỏi + Người trả lời = tôn trọng.
4. Mình muốn hỏi + Người muốn nói = thấu hiểu nhau.
5. Mình chưa hỏi + Người đã nói = tín nhiệm.

“Đôi khi, trở nên tử tế sẽ tốt hơn là trở nên đúng đắn. Chúng ta không cần đến một đầu óc thông minh để nói, mà cần một trái tim kiên nhẫn biết lắng nghe”.

Cần 20 cái ôm mỗi ngày để HẠNH PHÚC và YÊU THƯƠNG trọn vẹn.

Ôm và được ôm, Yêu và được yêu, ngày 11,12,13/5 TẠI SÀI GÒN trong chương trình
CHUYỂN HIỆN THỰC BẬC THẦY SÂN KHẤU sẽ cùng chuyển giao QUY TRÌNH ÔM HẠNH PHÚC, hãy đến và YÊU THƯƠNG cùng Cương nhé.
I Love You.Shopping Cart
Scroll to Top