4 Cấp Độ Quản Trị Đội Ngũ – Thấu Hiểu Nội Tâm – Lê Văn Cương4 CẤP ĐỘ QUẢN TRỊ – LÃNH ĐẠO ĐỘI NHÓM
1. Quản trị Hành Động
2. Quản trị Tư Duy
3. Quản trị Niềm Tin
4. Quản trị Hình Ảnh Trong Tâm Trí

Anh chị đang quản Bản Thân, Gia Đình và Đội Nhóm ở cấp độ nào.
Chúc nhà mình ngày mới ấm áp trái tim và yêu thương.
Trân trọng biết ơn a.c đã xem và chia sẻ.

Shopping Cart
Scroll to Top