7 CẢNH GIỚI CUỘC SỐNG


7 CẢNH GIỚI CUỘC SỐNG
1) ĐI LÀM + LƯƠNG = CÔNG VIỆC
2) CÔNG VIỆC + ÔNG CHỦ = KINH DOANH GIÁ TRỊ BẢN THÂN
3) KINH DOANH + KIẾM ĐƯỢC TIỀN/NHIỀU TIỀN = SỰ NGHIỆP
4) SỰ NGHIỆP + TRƯỞNG THÀNH = THÀNH CÔNG
5) THÀNH CÔNG + SỨC KHOẺ + GĐ HOÀ HỢP = HẠNH PHÚC
6) HẠNH PHÚC + GIÚP NGƯỜI HẠNH PHÚC = GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
7) GIÁ TRỊ CUỘC SÔNG + TRUYỀN RA = VĂN HOÁ

THÀNH CÔNG KHÓ CÓ THỂ SAO CHÉP NHƯNG VĂN HÓA CÓ THỂ LƯU TRUYỀN
ÔNG CHỦ + TRƯỞNG THÀNH + TRUYỀN RA = VĂN HÓA

Truyền ra nghĩa là chuyển giao được cho người khác. Có những người rất giỏi nhưng ko sao chép được cho người khác.

HỌ TỔNG KẾT ĐƯỢC:
1) Quy Luật
2) Nguyên Lý
3) Chìa Khóa
4) Công Thức
5) Phương Pháp
6) Công Cụ – Phương Tiện
7) Nguyên Tắc
8) Quan Niệm (Chuẩn )
9) Tâm Thái (Đúng)
10) Năng lực ( phù hợp)
11) Nghi Thức -Nghi Lễ
12) Mật Mã
13) Môi Trường
14) Hệ Quy Chiếu
15) Khái Niệm Nguồn trong Ngành

Trân trọng biết ơn MINH SƯ DẪN DẮT, CHỈ ĐIỂM và CHUYỂN GIAO tri thức, trí tuệ để giúp em ngày càng trưởng thành, sâu sắc, bản lĩnh, yêu thương, tin tưởng và đầy hi vọng.

Chào đón Cương quay trở lại Sân Khấu với một phiên bản rất ĐƠN GIẢN, rất YÊU THƯƠNG, rất CHÂN THÀNH và ĐẦY GIÁ TRỊ.
Hãy cho phép Cương được phục vụ và đồng hành cùng a.c

Hà Nội: 28,29,30/3/2022
Sài Gòn: 8,9,10/4/2022

Trân trọng biết ơn nhân duyên của chúng ta.
Trân trọng biết ơn những chia sẻ, hình ảnh tốt đẹp mà các chuyên gia đã chứa đựng về Cương, là động lực để Cương cố gắng.
Trân trọng biết ơn chị Nina Nguyen Yen Nhan, Thầy Đinh Văn Lộc, Anh Trai Hoàng Xuân Định, Anh Trai Lê Tạo, Sếp Đỗ Thị Vân Anh.
Yêu thương các quý nhân, cao nhân và minh sư của Cương lắm lắm.
#Thauhieunoitam #Kientaoanvui
#giautoandien #7Canhgioicuocsong
[fb_vid mute=1 id=”228134112820946″]

Shopping Cart
Scroll to Top