BẬC THẦY SÂN KHẤU…Nghề Nói……

BẬC THẦY SÂN KHẤU…Nghề Nói…
Nói lời khiến người khác vui vẻ,
Nói lời khiến người khác hi vọng, Nói lời khiến người khác có niềm tin,
Nói lời khiến người khác có trí tuệ,
Nói lời có tính chất khen ngợi, Nói lời có tính chất khẳng định, Nói lời có tính chất xây dựng….

Đây là YÊU THƯƠNG BẰNG LỜI NÓI

Hẹn Sài Gòn ngày 11,12,13/5 nhé.
Đăng ký: 0962502556

Trân trọng biết ơn vì tất cả.
#Nguoichuyenhienthuc #Bacthaysankhau

Tìm hiểu thêm về chương trình Đào Tạo Bậc Thầy Sân Khấu

Shopping Cart
Scroll to Top