Cách Bồi Dưỡng Nhân Tài cho doanh nghiệp một cách Đơn Giản I Lê Văn CươngGIÁO DỤC TẬN GỐC và CHUYỂN HOÁ

Cùng Team xây dựng chương trình HUẤN LUYỆN, ĐỒNG BỘ TƯ DUY cho Hệ Thống hơn 10.000 thành Viên, mở đầu cho hành trình CHUYỂN HIỆN THỰC GIÁO DỤC TẬN GỐC cho mô hình KINH DOANH HỆ THỐNG ONLINE.

1. Camp Thực Chiến
🔥 Dạng FREEDOM CAMP 3 NGÀY 2 ĐÊM (2 tháng/lần), 200 -300 Thành Viên/lần
🔥 Super Leader Camp 2 tháng/ lần

2. CHUYÊN GIA chuyển hiện thực ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN – Bán Hàng Sân Khấu
2 CẤP ĐỘ.
Mỗi cấp 3 ngày (1 tháng 1 lớp) 50-100 thành viên/ lớp

3. Chương trình HUẤN LUYỆN KỶ LUẬT – 21 NGÀY BUỔI SÁNG
Kỷ Luật
Yêu Thương
Sức Khoẻ
Mục Tiêu
Thói Quen

4.Chương trình TRỌNG ĐIỂM 3 năm liên tục
Phổ cấp ĐỒNG BỘ NHẬN THỨC cho toàn bộ hệ thống 14.000 THÀNH VIÊN.
15-21 buổi tối/Lớp , 200-300 Người (Huấn Luyện Nội Tâm)

5. Chương trình PHỂU 1 NGÀY – 4 chương trình/ tháng
ĐÁNH THỨC GIẤC MƠ LỚN
(Đi Tỉnh, làm Hội Thảo)

May mắn có các chị Đại cùng đồng hành,hậu thuẩn phía sau.
Trân trọng biết ơn chế Phan Thị Anh Thư , Bùi Thị Dung . Cảm thấy thật ấm áp, mạnh mẽ và tự tin tuyệt đối khi có các chế đồng hành.
Tạo đà 6 tháng cuối năm để nhân bản nhiều bộ 3 trong năm tới 2023. Chaizo.

Shopping Cart
Scroll to Top