Chúng ta đang sống vì điều gì – Giàu Toàn Diện – Lê Văn CươngGỞI CẢ NHÀ FILE GHI ÂM LỚP: “THẤU HIỂU NỘI TÂM – KIẾN TẠO AN VUI” K.14 TỪ NGÀY 16.05 ĐẾN 30.05.2022

🍀BUỔI 1: (NGÀY 16.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/kt0qt
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/ng8or

🍀BUỔI 2: (NGÀY 17.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/9fgw6
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/ixbcr

🍀BUỔI 3: (NGÀY 18.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/4qkvb
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/27whg

🍀BUỔI 4: (NGÀY 19.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/sfaob
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/nh7hj

🍀BUỔI 5: (NGÀY 20.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/6qt68
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/a6u77

🍀BUỔI 6: (NGÀY 21.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/aocaq
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/a1ss0

🍀BUỔI 7: (NGÀY 22.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/f90mp
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/re5s4

🍀BUỔI 8: (NGÀY 23.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/qfkhp
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/atuwo

🍀BUỔI 9: (NGÀY 24.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/39hzw
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/amvf5

🍀BUỔI 10: (NGÀY 25.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/6uqei
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/l50r8

🍀BUỔI 11: (NGÀY 26.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/o7db7
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/5lk2j

🍀BUỔI 12: (NGÀY 27.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/vdo8r
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/wyhd9

🍀BUỔI 13: (NGÀY 28.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/fpawe
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/7avbd

🍀BUỔI 14: (NGÀY 29.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/vj2ql
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/3xra0

🍀BUỔI 15: (NGÀY 30.05)
File ghi âm: http://link.wit.edu.vn/88xdf
Slide bài giảng: http://link.wit.edu.vn/vg19s

TÀI LIỆU NỘI BỘ, VUI LÒNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN!
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!

Shopping Cart
Scroll to Top