“CON NGƯỜI LÀ VỐN

“CON NGƯỜI LÀ VỐN
CON NGƯỜI CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐEM LẠI TIỀN
LÀ NGƯỜI MANG ĐẾN SỰ NGHIỆP VÀ GIÚP CHÚNG TA ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC NGUYỆN CUỘC ĐỜI ”

😅Nếu chỉ cho ai đó tiền==> là hạ sách
🥰Nếu chỉ cho ai đó năng lực==> là trung sách
😎Nếu chỉ cho ai đó quan niệm==> là thượng sách còn cho môi trường tốt có cả 3 cái trên là thượng thượng sách, cái này em nói thêm

🌟Con người thường mất mấy chục năm đầu cho hạ sách trung sách và thêm mấy chục năm đến khi 6 7 chục tuổi lúc đó mới có quan niệm, uổng phí mấy chục năm cuộc đời trong khi đó chỉ cần cho cả 3, thì con người sẽ trưởng thành và phát triển hông thể hình dung, thân hình của đứa trẻ nhưng trí tuệ và quan niệm của một người ở tuổi 60-70, quan sát những người trưởng thành và thành công họ đều sở hữu những điều như thế.

Những mối quan hệ chất lượng, trọng môi trường chất lượng, sẽ tạo ra QUAN NIỆM CHUẨN và giúp ta sống CUỘC SỐNG CHẤT LƯỢNG.
Trân trọng biết ơn a Dương Tường Linh tổng đạo diễn cho sáng thứ 7 ấm áp trái tim.
#Giautoandien #KinhdoanhMoiTruong

Shopping Cart
Scroll to Top