Để YÊU BẢN THÂN chúng ta cần biết LẮNG NGHE và THẤU HIỂU BẢN THÂN…


Để YÊU BẢN THÂN chúng ta cần biết LẮNG NGHE và THẤU HIỂU BẢN THÂN
Yêu từ NGOÀI vào TRONG, Từ thể xác đến Linh Hồn.

Từ thấu hiểu CẤU TRÚC CON NGƯỜI gồm:
“TÂM
Ý
Nghe Thấy Nói Biết + Vòng Điện Quang

16 TÁNH
Thọ Tưởng Hành Thức
Tài Sắc Danh Thực Thuỳ
Tham Sân Si Mạng Nghi Ác Kiến

CẢM XÚC
84.000 BONG BÓNG ẢO GIÁC

THÂN
TỨ ĐẠI: ĐẤT NƯỚC KHÍ LỬA”

Sợ Hại THẬN
Giận hại GAN
Suy nghĩ miên man, phá tan BAO TỬ
Vui buồn quá độ, nát cả TRÁI TIM
Phiền não triền miên, tiêu luôn nguồn phổi.

Học cách YÊU MÌNH ĐỦ, BẠN CÓ CẢ THẾ GIỚI
#Nguoichuyenhienthuc #Giautoandien
#Muctieu3000Video #Videoso5
[fb_vid mute=1 id=”359992899411558″]

Shopping Cart
Scroll to Top