ĐỔI HÌNH ĐỔI ĐỜI..

ĐỔI HÌNH ĐỔI ĐỜI..
Nếu Vườn không trồng hoa, vườn đầy cỏ dại
Nếu cuộc đời không có ánh sáng thì bóng đêm sẽ chiếm hữu
Nếu không tập trung làm siêng, làm rõ mong muốn thì mơ hồ, chông chênh sẽ bảo vây
Nếu không biết trân trọng biết ơn thì sẽ toàn oán trách
Nếu không thấu hiểu Khiêm Tốn sẽ đầy Ngạo Mạn và bản ngã.

Hôm nay tôi chọn CÂN BẰNG.

Shopping Cart
Scroll to Top