Khóa Học

24 ngày Siêu Thuyết Trình

Nếu bạn THỰC SỰ NGHIÊM TÚC VÀ TẬP TRUNG bạn sẽ nhận được rất nhiều giá trị thực tiễn từ nó. THÔNG ĐIỆP RÕ RÀNG & MẠCH LẠC Biết và hiểu được cách mà các diễn giả, các bậc thầy sân khấu ngoài kia làm thế nào để trình bày thông điệp rõ ràng, mạch […]

24 ngày Siêu Thuyết Trình Đọc tiếp »

Shopping Cart
Scroll to Top