Liêm chính với chính nội tâm, nhận ra & bao dung với chính mình. Ta sẽ cảm nhận được sự tự do sâ

Liêm chính với chính nội tâm, nhận ra & bao dung với chính mình. Ta sẽ cảm nhận được sự tự do sâu thẳm bên trong. Ngày hnay, trước gần 200 thành viên trong khoá học đồng hành chuyển hoá cùng Lê Văn Cương , được đối mặt với chính nỗi sợ đám đông, thay đổi cách hành động cứng nhắc, rập khuôn, cầu toàn để nói lên những thiếu sót, những bài học mình nhận ra..cảm xúc đó thật sự tuyệt vời. Biết ơn, trân trọng thầy cùng các đồng đội Herarise ❤️ cùng nhau liên tục tiến lên nhé. Muốn thay đổi hoa trái thì hãy thay đổi từ gốc rễ nào 💪🏻

Shopping Cart
Scroll to Top